Facebook.com Google.com YouTube.com

Wodociąg Marecki

Sponsor w latach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Jesteśmy firmą wodociągowo-kanalizacyjną działającą na terenie Marek, dynamicznie rozwijającego się miasta znajdującego się w obszarze aglomeracji stołecznej. Dostarczamy zdrową, markową wodę i odbieramy ścieki, współtworząc przyjazne mieszkańcom środowisko naturalne. Dzięki kompetentnej organizacji zapewniamy kompleksową realizację zadań samorządu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zarówno w zakresie inwestycji jak i bieżącej eksploatacji. Dbamy o edukację ekologiczną, pielęgnując i przekazując kolejnym pokoleniom zasady ochrony środowiska.

Dane kontaktowe:
www.wodociagmarecki.pl
227714693
WODOCIĄG MARECKI SP. Z O.O. ul. Żeromskiego 30 05-270 Marki

Sponsorzy

Kontakt

Memoriał Bercika
ul. Duża 3
05-270 Marki
kontakt@MemorialBercika.pl
fb.com/MemorialBercikaWyscigMTB

787 880 008 - telefon alarmowy czynny w dniu zawodów

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa